četrtek, 20. september 2012

Kako do sreče in Metodologija odstranjevanja strahov AI-LINK

Metodologija odstranjevanja strahov AI-LINK je nastala v želji po odkritju principa, kako lahko človek živi v vsakem trenutku v notranjem miru in sreči kot trajnostno vzdržnem stanju človeškega organizma. Avtorja sta se namreč s strankami v okviru poslovnega svetovanja in AI-coachinga srečevala z različnimi težavami ter posledično iskala rešitev, kako priti do vzrokov različnih človeških težav. Torej, najti princip, ki bo strankam pomagal razumeti, kako delujemo in kakšna je najenostavnejša pot do sreče in notranjega miru. 

Metodologija
odstranjevanja strahov AI-LINK je nastala na podlagi raziskovanja številnih tehnik iz potrebe po najbolj enostavnem postopku za odkrivanje in reševanje osebnostnih težav posameznika. Je edinstvena zaradi svoje enostavnosti in celovitosti ter tako neprecenljiva pridobitev za posameznike kot psihoterapevte. Temelji na ugotovitvi, da nas samo strahovi ločujejo od notranjega miru. 

Živimo v svetu, kjer je zaradi razvoja družbeno-političnega sistema, kulture, življenjskih navad in še številnih drugih dejavnikov ritem življenja vse hitrejši. Pri tem pa človeški organizem, ki ima sicer neverjetno zmožnost prilagajanja in inoviranja, ni več sposoben slediti spremembam na vse številnejših področjih, ki se dotikajo človeškega življenja. Trend v zadnjem stoletju, še posebej pa v zadnjih nekaj desetletjih, je v pospešeni specializaciji in obvladovanju ozko definiranih področij življenja. Zadovoljitev ostalih področij, ki so pomembna za kvalitetno življenje, pa je človek prisiljen prepustiti nekomu drugemu. Človek tako postaja vse bolj odtujen od samega sebe in v atomistični družbi tudi vse bolj odvisen. Ker v družbeno-politični ureditvi, ki deluje po načelih namizne igre »Monopoly«, ni učinkovitih mehanizmov, ki bi zagotovili trajno pravično ureditev takega sistema, ljudje postajajo tudi vse bolj zafrustrirani, saj imajo vse manjši vpliv na dogajanje okoli sebe. Konstanten stres, kot posledica strahov, je logična posledica takšne ureditve družbe.

»In strah si v naši kulturi nadeva številne maske. Četudi mu pripada ključna vloga v načinu, kako gradimo vse – od svojih prijateljstev do karier, ljubezenskih zvez in zdravja naših teles-, se strah pojavlja skoraj vsak dan kot vzorec v naših življenjih, ki ga ne prepoznamo.« 
(Gregg Braden) 

Poleg tega pa je strah tudi stranski učinek družbeno-ekonomske ureditve, v kateri živimo. Prestrašen potrošnik je najboljši potrošnik. Na načelu strahu, kot enega najboljših motivatorjev, slonijo ekonomske politike večine gospodarskih družb in ostalih institucij, vključno z državo. Posledično se v življenju ljudi kopičijo strahovi, ki se jih največkrat niti ne zavedajo več. Ti strahovi (v kombinaciji z neprimernimi življenjskimi navadami (ki so spet posledica strahov)), pa sčasoma začenjajo najedati temelje človeške dobrobiti in obstoja, saj najprej vplivajo na psiho človeka, v kasnejši fazi pa se tudi manifestirajo na fizični ravni v obliki bolezni. To je razvidno na različnih področjih kot npr. v povečanju kroničnih obolenj, deloholizma in izgorelosti, odsotnosti iz dela, nasilja v družini, zakonskih razvez, poslabšanju razmer v zdravstvu (npr. večje čakalne dobe, težave s financiranjem pravic) itd. V prvi vrsti se posledice opazijo v zmanjšani produktivnosti dela v podjetjih, saj je zaradi družbeno-ekonomske ureditve posvečen večji poudarek temu področju. Sicer pa imajo takšne razmere tudi vpliv na kvaliteto ostalih medčloveških odnosov, t. j. odnosov znotraj družine, med prijatelji, do družbe in okolice ter nenazadnje do samega sebe. 

Ker pa smo tako navajeni živeti v strahovih, se jih žal sploh ne zavedamo več. Cilj Metodologije odstranjevanja strahov AI-LINK je zato naučiti uporabnika začutiti, prepoznati in odstranjevati strahove iz njihovega življenja in si s tem izboljšati kvaliteto življenja na različnih področjih. Metodologija je tako sestavljena iz ozaveščanja, identifikacije in odstranjevanja strahov. Tehnike se delijo na tiste, pri katerih se strah lahko najde in odstrani na razumski ravni, in tiste, ki omogočajo enostaven dostop do podzavesti, kjer se nahaja večina najbolj trdovratnih strahov. Rezultati so manj stresa, izboljšanje zdravja, več ustvarjalnosti, boljši odnosi, več energije, izostritev intuicije idr.
  

Labod si ne more pomagati, da ga je strah, mi pa si lahko.

Kako?

S spoznanji in tehnikami z delavnice: 

http://z-odstranjevanjem-strahov-do-srece-in.html

Ni komentarjev:

Objavite komentar