petek, 7. september 2012

Družinsko podjetje - nekaj predlogov za več uspeha

Ravno pripravljam ponudbo za izboljšanje poslovanja nekega družinskega podjetja (poslovna, osebna razmerja, planiranje nasledstva, strateški načrt idr.) pa sem spisala tole spodaj, če komu pomaga. 

Nekaj predlogov za večji uspeh vašega družinskega podjetja:
 • Jasno naj se opredelijo tako družinske kot poslovne vloge družinskih članov v družinskem podjetju;
 • Otroke/potencialne naslednike naj se usmerja v njihovem razvoju v skladu z njihovimi sposobnostmi in interesi ter ne na silo glede na potrebe družinskih podjetij. Sicer se nerado zgodi, da pride do konfliktov, ki škodujejo tako družini kot podjetju;
 • Nasledstva se ne išče za vsako ceno v družinskem krogu
 • Natančno je potrebno določiti kriterije za izbiro poslovodstva v družinskem podjetju; 
 • Nasledstva je potrebno skrbno načrtovati
 • Naslednike je potrebno pripraviti na njihovo vlogo, da so jo sposobni opravljati, ko napoči njihov čas; 


 • Otroke kot naslednike je potrebno učiti delovanja po moralnih načelih in jim pokazati pomembnost sodelovanja in sožitja ter enakovrednosti, v nasprotju s škodljivo in razdiralno tekmovalnostjo; 
 • Naj se zaradi nejasnih nasledstvenih načrtov ne vnaša v podjetje škodljive tekmovalnosti med potencialnimi nasledniki, kajti to lahko ogrozi delovanje celega podjetja; 
 • Natančno je potrebno opredeliti nagrajevanje družinskih članov kot zaposlenih, tako da se zaposleni izven družine ali pa družinski člani ne čutijo zapostavljene; 
 • Potrebno je določiti mehanizme za sprotno reševanje izzivov v družinskem podjetju kot v družini in redno komuniciranje (redne sestanek ipd.);
 • Družinska razmerja se ureja izven podjetja
 • Odnosi so v mislečih okoljih temelj organiziranosti, ne več funkcije in procesi, kar pomeni, da jim je potrebno dati posebno težo. 
 
Pa veliko zadovoljstva in uspeha!

Ni komentarjev:

Objavite komentar