četrtek, 21. september 2017

AI-mediacija kot zametek sr(e)čne družbe

Zaživimo v harmoniji kot posameznik in družba :)


V knjigi Genom sreče so predstavljene osnove za transformacijo družbenega sistema. 

Eno izmed orodij, v katerega verjamem vse od svojega šolanja na Pravni fakulteti v Ljubljani, je mediacija. 

A to ni več klasična mediacija, ampak AI-mediacija – mediacija s pomočjo povezovanja s kvantnim poljem. 

Pri svojem delu kot AI-coach sem opazila, da stranke po zaključenih postopkih na sodiščih nosijo v sebi veliko bolečine, zamere, jeze... Niso pomirjene, čeprav so postopki zaključeni. Zamere se nato lahko vlečejo cele generacije. Da bi se spor razrešil in da gredo v življenju naprej, sicer na nominalni ravni zaključijo spor, v sebi pa vseeno pogosto niso pomirjene, ne razumejo lekcije in ne želijo imeti več stika z nasprotno stranjo, čeprav nekatere celo vedo, da to ni v njihovo najvišje dobro. 

Kot AI-coach sem precej strankam, ki so bile v takih in drugačnih sporih ali celo hodile po sodiščih, pomagala, da so se povezale s kvantnim poljem, svojim nezavednim, s svojim višjim jazom, in tako prišle do uvida v to, zakaj so potrebovale določen spor in lekcijo, ki je iz tega sledila. Na ta način sem jim pomagala, da so lažje sprejele svoj del odgovornosti za preteklo situacijo. Niso več prelagale svojih bremen na druge, bremena drugih pa so z lahkoto vrnile tistim, ki jim pripadajo. Tako so uvidele, kako postopati na sodišču ali v sporu. Znale so se postaviti zase in pustiti, da od njih gre, kar jim ne pripada. Na koncu so tako bile resnično mirne. Pa tudi niso več vlekle podobnih spornih zgodb v svoje življenje. Določeni ljudje so namreč prej bili stalno v sporih, ker niso dojeli svoje lekcije. Po taki AI-mediaciji pa so se spremenili in v svoje življenje niso več vlekli sporov. Taka vrsta reševanja sporov je tudi cenovno precej bolj ugodna od do sedaj dolgotrajnih znanih klasičnih načinov reševanja sporov na sodiščih pa tudi zasebnih konfliktov. 

K sodelovanju v AI-mediaciji vabim vse udeležence v kakršnihkoli konfliktih. 


Naj bo svet poln harmonije :)  Agatha ♥ ♥ ♥ 

Inštitut za sr(e)čno družbo

Ni komentarjev:

Objavite komentar